ธนาคารธนชาต จัดทำโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ธนาคารธนชาต ประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการ ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

        
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกวดมารยาทไทย ภายใต้โครงการ ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย :ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาของธนาคาร ประจำปี 2555 สมัครที่กลุ่มกิจกรรมสังคม สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ (ชั้น 9) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคาร MBK ทาวเวอร์ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.thanachartbank.co.th ปิดรับสมัครวันที่ 27 กรกฏาคม

        
           ที่มา http://thainews.prd.go.th

               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น